หน้ารวมทุกกลุ่มสาระ l หน้าหลักกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา l ป.1-ป.3 l ป.4-ป.6 l ม.1-ม.3 l
 หน้าหลักช่วงชั้นที่ 2
กำลังแสดงข้อมูลที่ 3
BACK |
 
กิจกรรมการแข่งขัน ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา(ป.1-ป.6) ( ทีม 2 คน )  สมัครส่งรายชื่อเข้าแข่งขัน
1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10
ลำดับที่ 1 : โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
ลำดับที่ 2 : โรงเรียนอนุบาลนวพร
ลำดับที่ 3 : โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
ลำดับที่ 4 : โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
ลำดับที่ 5 : โรงเรียนบ้านในไร่
ลำดับที่ 6 : โรงเรียนปัญญาทิพย์
ลำดับที่ 7 : โรงเรียนวัดบางสวรรค์
ลำดับที่ 8 : โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์
ลำดับที่ 9 : โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม
ลำดับที่ 10 : โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
ลำดับที่ 11 : โรงเรียนอนุบาลบัณฑิต
ลำดับที่ 12 : โรงเรียนบ้านทุ่งจูด
ลำดับที่ 13 : โรงเรียนบ้านเขาปูน
ลำดับที่ 14 : โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง
ลำดับที่ 15 : โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
ลำดับที่ 16 : โรงเรียนบ้านไสท้อน
ลำดับที่ 17 : โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ
ลำดับที่ 18 : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12
ลำดับที่ 19 : โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา
ลำดับที่ 20 : โรงเรียนบ้านห้วยมุด
ลำดับที่ 21 : โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง
ลำดับที่ 22 : โรงเรียนวัดบางพา
ลำดับที่ 23 : โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา
ลำดับที่ 24 : โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
ลำดับที่ 25 : โรงเรียนบ้านปลายศอก
ลำดับที่ 26 : โรงเรียนอนุบาลเพียรจรัส
ลำดับที่ 27 : โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
ลำดับที่ 28 : โรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด
ลำดับที่ 29 : โรงเรียนบ้านไสดง อ.พระแสง
ลำดับที่ 30 : โรงเรียนบ้านเหมืองทวด
ลำดับที่ 31 : โรงเรียนวัดเวียงสระ
ลำดับที่ 32 : โรงเรียนพรหมรังสิต
ลำดับที่ 33 : โรงเรียนพุทธยาศรม
ลำดับที่ 34 : โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
ลำดับที่ 35 : โรงเรียนบ้านพรุแชง
ลำดับที่ 36 : โรงเรียนบ้านไร่ยาว
ลำดับที่ 37 : โรงเรียนบ้านควนยอ
ลำดับที่ 38 : โรงเรียนบ้านบางรูป
ลำดับที่ 39 : โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ลำดับที่ 40 : โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
ลำดับที่ 41 : โรงเรียนบ้านทับใหม่
ลำดับที่ 42 : โรงเรียนบ้านทรายทอง
ลำดับที่ 43 : โรงเรียนบ้านควนสูง
ลำดับที่ 44 : โรงเรียนวัดคลองตาล
ลำดับที่ 45 : โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา
ลำดับที่ 46 : โรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา
ลำดับที่ 47 : โรงเรียนบ้านดอนงาม
ลำดับที่ 48 : โรงเรียนบ้านคลองยา
ลำดับที่ 49 : โรงเรียนประชาอุทิศ
ลำดับที่ 50 : โรงเรียนบ้านธารอารี
ลำดับที่ 51 : โรงเรียนบ้านประตูพลิก
ลำดับที่ 52 : โรงเรียนวัดสองแพรก
ลำดับที่ 53 : โรงเรียนวัดโสภณประชาราม
ลำดับที่ 54 : โรงเรียนบ้านห้วยตอ
ลำดับที่ 55 : โรงเรียนบ้านบางดี
ลำดับที่ 56 : โรงเรียนบ้านกลาง
ลำดับที่ 57 : โรงเรียนบ้านหน้าเขา
ลำดับที่ 58 : โรงเรียนบ้านส้อง
ลำดับที่ 59 : โรงเรียนบ้านดอนทราย
ลำดับที่ 60 : โรงเรียนบ้านปลายสาย
ลำดับที่ 61 : โรงเรียนบ้านย่านดินแดง
ลำดับที่ 62 : โรงเรียนบ้านคลองโร
ลำดับที่ 63 : โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม
ลำดับที่ 64 : โรงเรียนบ้านควนกองเมือง
ลำดับที่ 65 : โรงเรียนวัดคลองฉนวน
ลำดับที่ 66 : โรงเรียนควนสุบรรณ
ลำดับที่ 67 : โรงเรียนบ้านใต้
ลำดับที่ 68 : โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น
ลำดับที่ 69 : โรงเรียนบ้านปากสาย
ลำดับที่ 70 : โรงเรียนทรัพย์ทวี
ลำดับที่ 71 : โรงเรียนบ้านหานเพชร
ลำดับที่ 72 : โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา
ลำดับที่ 73 : โรงเรียนวัดบางกำยาน
ลำดับที่ 74 : โรงเรียนบ้านปากด่าน
ลำดับที่ 75 : โรงเรียนบ้านไสขรบ
ลำดับที่ 76 : โรงเรียนบ้านควนมหาชัย
ลำดับที่ 77 : โรงเรียนวัดบ้านส้อง
ลำดับที่ 78 : โรงเรียนบ้านปลายคลอง
ลำดับที่ 79 : โรงเรียนบ้านส้องเหนือ
ลำดับที่ 80 : โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18
ลำดับที่ 81 : โรงเรียนมหาราช ๒
ลำดับที่ 82 : โรงเรียนบ้านเขาน้อย
ลำดับที่ 83 : โรงเรียนบ้านห้วยล่วง
ลำดับที่ 84 : โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี
ลำดับที่ 85 : โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
ลำดับที่ 86 : โรงเรียนบ้านเกาะน้อย
ลำดับที่ 87 : โรงเรียนบ้านไสดง (บ้านนาสาร)
ลำดับที่ 88 : โรงเรียนบ้านเขาสามยอด
ลำดับที่ 89 : โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
ลำดับที่ 90 : โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ
ลำดับที่ 91 : โรงเรียนบ้านห้วยชัน
ลำดับที่ 92 : โรงเรียนวัดสามพัน
ลำดับที่ 93 : โรงเรียนบ้านช่องช้าง
ลำดับที่ 94 : โรงเรียนบ้านควนพรุพี
ลำดับที่ 95 : โรงเรียนบ้านวังหิน
ลำดับที่ 96 : โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์
ลำดับที่ 97 : โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1
ลำดับที่ 98 : โรงเรียนวัดน้ำพุ
ลำดับที่ 99 : โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
ลำดับที่ 100 : โรงเรียนจงฮั้ว
ลำดับที่ 101 : โรงเรียนบ้านควนเนียง
ลำดับที่ 102 : โรงเรียนบ้านกอบแกบ
ลำดับที่ 103 : โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
ลำดับที่ 104 : โรงเรียนบ้านเขารักษ์
ลำดับที่ 105 : โรงเรียนวัดอินทการาม
ลำดับที่ 106 : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใต้ร่มเย็น)
ลำดับที่ 107 : โรงเรียนบ้านยางอุง
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3
ควบคุมการดำเนินงานโดย นายวิชิต ฤทธิคง ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นายไพศาล เพ็งกุล & นางสุจิน น้อยจีน
© 2012 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโยสารสนเทศ สภ.เคียนซา