หน้าหลัก l กลับไปหน้าโครงงานคุณธรรม
 
รายละเอียดข้อมูลที่ส่งเข้าแข่งขัน
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี 3
โรงเรียน
**ชื่อโรงเรียน
ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงวิสุสตา ภูหิน
เด็กหญิงบัณฑิตา มณีนวล
เด็กหญิงญาสุมิน จันทร์ส่ง
เด็กหญิงอุไรวรรณ นนทศักดิ์
เด็กหญิงสุณิสา เฉตาไพย
ครูประสานงาน
ครูทิพย์วัน ชูจันทร์
โทรศัพท์
0836350051
สมัครเมื่อ
2014-07-23 12:40:38 182.93.204.125 แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา