.
หน้ารวมทุกกลุ่มสาระ l หน้าหลักกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม l ช่วงชั้น 3 l ช่วงชั้น 4
  กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม l เพิ่ม
 
1
เพลงคุณธรรม : 8 โรงเรียน
2
โครงงานคุณธรรม : 5 โรงเรียน
3
ภาพยนต์สั้น : 0 โรงเรียน
4
เล่านิทานคุณธรรม : 12 โรงเรียน
5
มารยาทไทย : 14 โรงเรียน
6
สวดมนต์แปล : 2 โรงเรียน
 
มีทั้งหมด 6 กิจกรรม >1< |
 
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา