Untitled Document
 
 

ตั้งคำถามใหม่ มีทั้งหมด 6 คำถาม >1< |
ข้อความ
0006 :: สับสนภาษาไทย ม.ต้น จะแข่งขันแต่งกาพย์ยานี 11 หรือกลอนสุภาพกันแน่ - ครูยุทธพงศ์ [ เมื่อ 30 ก.ค. 2557 เวลา 12:11:34 น. ]
0005 :: วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ม.ต้น ประเภทพกพร่องทางสติปัญญา - สุธาสินี หนูนาค [ เมื่อ 30 ก.ค. 2557 เวลา 09:16:30 น. ]
0004 :: ไม่มีลิงค์สมัครกาพย์ยานี 11(8บท) ระดับม.1-3 - เจ้าหน้ากรอกข้อมูล [ เมื่อ 29 ก.ค. 2557 เวลา 13:03:54 น. ]
0003 :: ไม่มีลิงค์สมัครการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ - นางสุไรณี บาเหม [ เมื่อ 23 ก.ค. 2557 เวลา 14:16:53 น. ]
0002 :: กลุ่มสาระสุข/พละ - มนตรี [ เมื่อ 21 ก.ค. 2557 เวลา 16:51:04 น. ]
0001 :: test - darbbo [ เมื่อ 17 ก.ค. 2557 เวลา 00:03:14 น. ]
 
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเขต 3
ควบคุมการดำเนินงานโดย ...
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา
ตั้งคำถามใหม่