หน้าหลัก l กลับไปหน้าการประกวดผลงานประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
 
รายละเอียดข้อมูลที่ส่งเข้าแข่งขัน
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี 3
โรงเรียน
พรุพีพิทยาคม
ชื่อ-สกุล
เด็กชายพีรพจน์ จันทร์เดช
เด็กชายปิยวัฒน์ จันทร์คงครูประสานงาน
นางสาวจิราพร ชูใจ
โทรศัพท์
084-7979047
สมัครเมื่อ
2014-07-30 09:56:55 223.205.110.200 แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา