หน้าหลัก l กลับไปหน้าการประกวดผลงานประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
 
รายละเอียดข้อมูลที่ส่งเข้าแข่งขัน
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี 3
โรงเรียน
คลองฉนวนวิทยา
ชื่อ-สกุล
เด็กชายอรรถชัย เสนามิตร
เด็กชายณัฐพร ศรีน้อยครูประสานงาน
นายสันติชูชัย ชำนาญ , นางสุไรณี บาเหม
โทรศัพท์
086-3338406 , 087-3607569
สมัครเมื่อ
2014-07-29 20:22:45 182.93.139.178 แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา