หน้ารวมทุกกลุ่มสาระ l หน้าหลักการศึกษาพิเศษ(พิการเฉพาะทาง) l ช่วงชั้น 3 l ช่วงชั้น 4
 หน้าหลักช่วงชั้นที่ 4
กำลังแสดงข้อมูลที่ 4
BACK | | NEXT
 
กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (บกพร่องทางการเรียนรู้) ( ทีม 2 คน )  สมัครส่งรายชื่อเข้าแข่งขัน
1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10
ยังไม่มีโรงเรียนส่งกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (บกพร่องทางการเรียนรู้) เข้าแข่งขัน
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา