.
หน้ารวมทุกกลุ่มสาระ l หน้าหลักการศึกษาพิเศษ(พิการเฉพาะทาง) l ช่วงชั้น 3 l ช่วงชั้น 4
  กิจกรรมการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(พิการเฉพาะทาง) l เพิ่ม
 
1
ภาษาไทย การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก(บกพร่องทางการเรียนรู้) : 1 โรงเรียน
2
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (บกพร่องทางสติปัญญา) : 1 โรงเรียน
3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (บกพร่องทางร่างกายฯ) : 0 โรงเรียน
4
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (บกพร่องทางการเรียนรู้) : 0 โรงเรียน
5
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(บกพร่องทางการเห็น) : 0 โรงเรียน
6
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(บกพร่องทางสติปัญญา) : 0 โรงเรียน
7
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(บกพร่องทางร่างกายฯ) : 0 โรงเรียน
8
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(บกพร่องทางการเรียนรู้) : 0 โรงเรียน
9
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ออทิสติก) : 0 โรงเรียน
 
มีทั้งหมด 9 กิจกรรม >1< |
 
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา