.
หน้ารวมทุกกลุ่มสาระ l หน้าหลักการศึกษาพิเศษ(พิการเฉพาะทาง) l ช่วงชั้น 3 l ช่วงชั้น 4
  กิจกรรมการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(พิการเฉพาะทาง) l เพิ่ม
 
1
ภาษาไทย การเล่านิทาน(บกพร่องทางการเห็น) : 0 โรงเรียน
2
ภาษาไทย การเล่านิทาน(บกพร่องทางสติปัญญา) : 0 โรงเรียน
3
ภาษาไทย การเล่านิทาน(บกพร่องทางร่างกายฯ) : 0 โรงเรียน
4
ภาษาไทย การเล่านิทาน(บกพร่องทางการเรียนรู้) : 1 โรงเรียน
5
ภาษาไทย การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก(บกพร่องทางการเรียนรู้) : 2 โรงเรียน
6
คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน (บกพร่องทางการเรียนรู้) : 1 โรงเรียน
7
ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี(บกพร่องทางการได้ยิน) : 0 โรงเรียน
8
ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี(บกพร่องทางสติปัญญา) : 1 โรงเรียน
9
ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี(บกพร่องทางร่างกายฯ) : 1 โรงเรียน
10
ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี(บกพร่องทางการเรียนรู้) : 1 โรงเรียน
11
ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี(ออทิสติก) : 0 โรงเรียน
 
มีทั้งหมด 11 กิจกรรม >1< |
 
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา