หน้ารวมทุกกลุ่มสาระ l หน้าหลักกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ l ช่วงชั้น 3 l ช่วงชั้น 4
 หน้าหลักช่วงชั้นที่ 4
กำลังแสดงข้อมูลที่ 3
BACK | | NEXT
 
กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงาน ประเภทที่ 2 ( ทีม 3 คน )  สมัครส่งรายชื่อเข้าแข่งขัน
1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10
ลำดับที่ 1 : โรงเรียนพระแสงวิทยา
ลำดับที่ 2 : โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ลำดับที่ 3 : โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
ลำดับที่ 4 : โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา