.
หน้ารวมทุกกลุ่มสาระ l หน้าหลักกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ l ช่วงชั้น 3 l ช่วงชั้น 4
  กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ l เพิ่ม
 
1
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ : 9 โรงเรียน
2
การประกวดโครงงาน ประเภทที่ 1 : 1 โรงเรียน
3
การประกวดโครงงาน ประเภทที่ 2 : 4 โรงเรียน
4
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP : 5 โรงเรียน
5
การแข่งขันคิดเลขเร็ว : 10 โรงเรียน
 
มีทั้งหมด 5 กิจกรรม >1< |
 
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา