- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)


ประชาสัมพันธ์
- 23 ก.ค.57 เวลา 16.00 น. เพิ่มการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
- 25 ก.ค.57 เวลา 20.46 น. เพิ่มการประกวดผลงานประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
............
 
Webboard by Jabo
สับสนภาษาไทย ม.ต้น จะแข่งขันแต่งกาพย์ยานี 11 หรือกลอนสุภาพกันแน่ - ครูยุทธพงศ์ -เมื่อ 30 ก.ค. 2557 เวลา 12:11:34 น.
วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ม.ต้น ประเภทพกพร่องทางสติปัญญา - สุธาสินี หนูนาค -เมื่อ 30 ก.ค. 2557 เวลา 09:16:30 น.
ไม่มีลิงค์สมัครกาพย์ยานี 11(8บท) ระดับม.1-3 - เจ้าหน้ากรอกข้อมูล -เมื่อ 29 ก.ค. 2557 เวลา 13:03:54 น.
ไม่มีลิงค์สมัครการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ - นางสุไรณี บาเหม -เมื่อ 23 ก.ค. 2557 เวลา 14:16:53 น.
กลุ่มสาระสุข/พละ - มนตรี -เมื่อ 21 ก.ค. 2557 เวลา 16:51:04 น.
test - darbbo -เมื่อ 17 ก.ค. 2557 เวลา 00:03:14 น.
Statistik
» 1 Online
» 1 today
» 1 week
» 10 mouth
» 220 year
» 47699 Total
record: 391 (14.09.2012)
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเขต 3
ควบคุมการดำเนินงานโดย ...
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา