.
หน้ารวมทุกกลุ่มสาระ l หน้าหลักกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา l ช่วงชั้น 3 l ช่วงชั้น 4
  กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา l เพิ่ม
 
1
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา : 9 โรงเรียน
 
มีทั้งหมด 1 กิจกรรม >1< |
 
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา