.
หน้ารวมทุกกลุ่มสาระ l หน้าหลักกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ l ช่วงชั้น 3 l ช่วงชั้น 4
  กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ l เพิ่ม
 
1
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech : 9 โรงเรียน
2
การแข่งขันกิจกรรม (Spelling Bee) : 11 โรงเรียน
3
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) : 10 โรงเรียน
4
การแข่งขัน Multi Skills Competition : 8 โรงเรียน
5
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) : 5 โรงเรียน
6
การแข่งพูดภาษาจีน : 6 โรงเรียน
7
การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น : 0 โรงเรียน
8
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ : 9 โรงเรียน
 
มีทั้งหมด 8 กิจกรรม >1< |
 
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา