หน้าหลัก l กลับไปหน้าการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
 
รายละเอียดข้อมูลที่ส่งเข้าแข่งขัน
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี 3
โรงเรียน
ชัยบุรีพิทยา
ชื่อ-สกุล
นางสาวชลดา บำรุงศรี
นายปาริวัฒน์ มีพร้อมครูประสานงาน
นายอนุสรณ์ แท่นอ่อน,นายโอภาส เกื้อสกุล
โทรศัพท์
0805203336
สมัครเมื่อ
2014-07-28 09:23:58 203.172.198.50 แก้ไขล่าสุด 2014-07-28 12:38:17
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา