หน้ารวมทุกกลุ่มสาระ l หน้าหลักกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์และเครื่องบิน) l ช่วงชั้น 3 l ช่วงชั้น 4
 หน้าหลักช่วงชั้นที่ 4
กำลังแสดงข้อมูลที่ 4
BACK | | NEXT
 
กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ( ทีม 2 คน )  สมัครส่งรายชื่อเข้าแข่งขัน
1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10
ลำดับที่ 1 : โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม
ลำดับที่ 2 : โรงเรียนพระแสงวิทยา
ลำดับที่ 3 : โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
ลำดับที่ 4 : โรงเรียนบ้านนาสาร
ลำดับที่ 5 : โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
ลำดับที่ 6 : โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
ลำดับที่ 7 : โรงเรียนเวียงสระ
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา