.
หน้ารวมทุกกลุ่มสาระ l หน้าหลักกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์และเครื่องบิน) l ช่วงชั้น 3 l ช่วงชั้น 4
  กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์และเครื่องบิน) l เพิ่ม
 
1
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) : 5 โรงเรียน
2
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : 8 โรงเรียน
3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ : 3 โรงเรียน
4
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) : 9 โรงเรียน
5
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS : 5 โรงเรียน
6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor : 6 โรงเรียน
7
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ : 3 โรงเรียน
8
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ : 1 โรงเรียน
 
มีทั้งหมด 8 กิจกรรม >1< |
 
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา