หน้าหลัก l กลับไปหน้าการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
 
รายละเอียดข้อมูลที่ส่งเข้าแข่งขัน
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี 3
โรงเรียน
บ้านนาสาร
ชื่อ-สกุล
เด็กชายชัยอนันต์ ปิ่นวงษ์พชร
เด็กชายบุญญภัทร์ ทองขาว
เด็กชายศราวุธ เพชรยัง


ครูประสานงาน
นายนเรศ อ่อนศรี
โทรศัพท์
0897273171
สมัครเมื่อ
2014-07-25 10:29:59 118.173.214.133 แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา