หน้าหลัก l กลับไปหน้าการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
 
รายละเอียดข้อมูลที่ส่งเข้าแข่งขัน
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี 3
โรงเรียน
ปัญญาทิพย์
ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงน้ำทิพย์ เต็งฉ้วน
เด็กหญิงศศิธร หีดจิบ
เด็กหญิงกัญญาวีร์ จงไกรจักร


ครูประสานงาน
นางสาวภัชรินทร์ บัวศรี
โทรศัพท์
090-0650917
สมัครเมื่อ
2014-07-30 08:30:26 182.52.246.62 แก้ไขล่าสุด 2014-07-30 12:58:49
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา