หน้าหลัก l กลับไปหน้าการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
 
รายละเอียดข้อมูลที่ส่งเข้าแข่งขัน
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี 3
โรงเรียน
บ้านเสด็จพิทยาคม
ชื่อ-สกุล
เด็กชายพงษ์พัฒน์ ยิ่งบุตร
เด็กหญิงธนิดา ชุมเศียร
เด็กหญิงวิภาวรรณ จิ้งจ่าย


ครูประสานงาน
นางสาวนิภาพันธ์ ระวิวงศ์
โทรศัพท์
085-7885971
สมัครเมื่อ
2014-07-21 15:35:12 202.29.178.161 แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา