.
หน้ารวมทุกกลุ่มสาระ l หน้าหลักกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) l ช่วงชั้น 3 l ช่วงชั้น 4
  กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) l เพิ่ม
 
1
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น : 6 โรงเรียน
2
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ : 5 โรงเรียน
3
การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(บายศรีสู่ขวัญ) : 1 โรงเรียน
4
การแข่งขันโครงงานอาชีพ : 4 โรงเรียน
5
การแข่งขันจัดสวนถาด(การจัดสวนแก้ว) : 5 โรงเรียน
6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร : 3 โรงเรียน
7
การแข่งขันทำอาหาร(น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง) : 4 โรงเรียน
8
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) : 1 โรงเรียน
9
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ : 1 โรงเรียน
 
มีทั้งหมด 9 กิจกรรม >1< |
 
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา