หน้าหลัก l กลับไปหน้าสาระดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง)
 
รายละเอียดข้อมูลที่ส่งเข้าแข่งขัน
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี 3
โรงเรียน
เคียนซาพิทยาคม
ชื่อ-สกุล
นางสาวศิริวรรณ ชูสิทธิ์
ครูประสานงาน
นายสันติวัฒน์ ณ นคร
โทรศัพท์
0833944057
สมัครเมื่อ
2014-07-25 12:23:50 118.173.221.155 แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา