หน้าหลัก l กลับไปหน้ากิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ซูโดกุ
 
รายละเอียดข้อมูลที่ส่งเข้าแข่งขัน
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี 3
โรงเรียน
บางสวรรค์วิทยาคม
ชื่อ-สกุล
นายณรงค์ศักดิ์ อภิชาติกุล
ครูประสานงาน
นางศิริวรรณ สงนุ้ย
โทรศัพท์
0849075749
สมัครเมื่อ
2014-07-30 12:20:00 1.10.220.50 แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา