หน้าหลัก l กลับไปหน้ากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
 
รายละเอียดข้อมูลที่ส่งเข้าแข่งขัน
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี 3
โรงเรียน
เคียนซาพิทยาคม
ชื่อ-สกุล
เด็กชายธีรภัทร อุ๋ยหุมน
เด็กหญิงธนัชชา ไสยพันธ์
เด็กหญิงธนัชชา จัตุมิตร


ครูประสานงาน
นางสมนึึก สีเสียด ,นางสาวนงนุช วรรณเลิศอุดม
โทรศัพท์
0878898507
สมัครเมื่อ
2014-07-23 10:04:20 118.173.204.103 แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา