หน้าหลัก l กลับไปหน้ากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
 
รายละเอียดข้อมูลที่ส่งเข้าแข่งขัน
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี 3
โรงเรียน
พระแสงวิทยา
ชื่อ-สกุล
เด็กชายพลกฤษณ์ จิตมา
เด็กชายณัฏบ์ ธนภาคย์กุลศิริ
เด็กชายพงศ์พณิช ภาโอวาส






ครูประสานงาน
นางสาวปิยะดา จ่าโอษฐ์ ,นางนันทรัตน์ เดชา
โทรศัพท์
0850686407
สมัครเมื่อ
2014-07-30 09:53:14 203.172.170.177 แก้ไขล่าสุด 2014-07-31 13:56:19
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา