หน้าหลัก l กลับไปหน้ากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
 
รายละเอียดข้อมูลที่ส่งเข้าแข่งขัน
สหวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี 3
โรงเรียน
บ้านนาสาร
ชื่อ-สกุล
เด็กชายธีรพงษ์ ไม้เลื้อย
เด็กหญิงวรารัตน์ ผลวิจิตร
เด็กหญิงอริสรา ชินธเนศ


ครูประสานงาน
นางอุรา เชิดเพชรรัตน์, นางสุวัธนา เครืออินต๊ะ
โทรศัพท์
0818954081,0873807054
สมัครเมื่อ
2014-07-25 09:37:36 118.173.214.133 แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00
Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา