หน้ารวมทุกกลุ่มสาระ l หน้าหลัก l ช่วงชั้น 3 l ช่วงชั้น 4
 

- กรุณากรอกรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วน -
   
การแข่งขัน
สหวิทยาเขต
โรงเรียน
*** ไม่ต้องใส่คำว่า โรงเรียน
  *** คำนำหน้าใส่คำเต็ม เช่น เด็กชาย เด็กหญิง นาย นางสาว หากนักเรียนเกินกว่า 9 คน ให้ใส่ในช่อง ชื่อนักเรียนเพิ่มเติม
ชื่อนักเรียน 1
( ทีม 3 คน )
ชื่อนักเรียน 2
ชื่อนักเรียน 3
ชื่อนักเรียน 4
ชื่อนักเรียน 5
ชื่อนักเรียน 6
ชื่อนักเรียน 7
ชื่อนักเรียน 8
ชื่อนักเรียน 9
ชื่อนักเรียนเพิ่มเติม
   
ครูประสานงาน
โทรศัพท์
รหัสสำหรับแก้ไข
***จำไว้เมื่อข้อมูลผิดพลาดท่านสามารถแก้ไขได้เอง
  รหัสสำหรับแก้ไขให้ใส่ตัวเลขหรือภาษาอังกฤษ 1-5 ตัว ที่ท่านจำได้ง่าย
รหัส ***
สพม < พิมพ์อักษรสีแดงป้องกันโพสอัตโนมัติ ในช่องด้านหน้า

Untitled Document


ดำเนินงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ควบคุมการดำเนินงานโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ข้อมูลโดย นางสุจิน น้อยจีน ครูชำนาญการ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
© 2010 ออกแบบและพัฒนาโดย ดาบโบ้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา